Nygren Nordén Advisory

Nygren Nordén Advisory är M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Alla kontakter hanteras naturligtvis konfidentiellt.
Mer om oss »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
M&A - Mergers and Acquisitions

Nygren Nordén Advisory hjälper företag och dess ägare genom hela transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering. När du vill sälja ditt företag ser vi på Nygren Nordén Advisory till att du hittar den lämpligaste köparen och vi hjälper dig att optimera villkoren. Är du ute efter att köpa ett företag kan vi hjälpa dig att identifiera möjligheter för att få till rätt affär för dig. Vill du komma i kontakt med oss? Kontakta oss här!

Mergers and Acquisitions - Våra tjänster:

  • Företagsförsäljningar
  • Företagsförvärv
  • Nyemissioner
  • Värderingar
  • Ägarskifte

Sälja företag

Nygren Nordén Advisory har gedigen erfarenhet och fokus på försäljningar av mindre och medelstora företag. Vi verkar från kontor i Stockholm och har starka nationella och internationella nätverk och har genomfört ett stort antal transaktioner bland mindre och medelstora företag. Vi finns med dig genom hela processen och kan svara på alla era frågor om värdering, avtalsstrukturering, Due Diligence och andra frågor som uppstår för att ni ska känna er trygga i försäljningen.

Due Diligence kan översättas till företagsbesiktning på svenska. Due Diligence handlar om att samla in information som sedan analyseras för att kunna utvärdera företagets tillstånd. När vi genomför en Due Diligence åt dig som köpare levererar vi en korrekt värdering som presenteras för dig. Du kommer efter en företagsbesiktning vara medveten om vilka risker som finns vid köpet. Vi har lång erfarenhet av att  utföra företagsbesiktningar åt köpare, kontakta oss här om du vill veta mer.

Nygren Nordén Advisory tar helhetsansvar för din företagsförsäljning:

  • Värdering
  • Förhandlingsstöd
  • Avtalsstrukturering
  • Due Diligence

Köpa företag

Är du ute efter att köpa företag? Nygren Nordén Advisory har lång erfarenhet från köp av företag. Vi går igenom vilket typ av företag du söker, vilka krav du har och vad ditt mål är. Utefter den information vi hämtar från dig ser vi till att bland annat göra en genomlysning av marknaden och hjälper till i förvärvsförhandlingen med värdering och finansiell due diligence. Vi ser till att du gör ett smartare företagsköp, det finns flera saker att vara uppmärksam på när du ska köpa företag. Vi har erfarenheten och kontakterna som krävs för att göra ett riktigt bra köp av bolag. För att allt ska ske korrekt hjälper vi dig att undvika fallgropar och hjälper dig att göra en riktigt bra affär.

Transaktioner

 

Exklusiv rådgivare till säljaren vid försäljningen till

Läs mer »

 

Exklusiv rådgivare till säljaren vid försäljningen till

Läs mer »

 

Finansiell rådgivare vid
investeringen av

 

International

Nygren Norden Advisory har ett omfattande internationellt nätverk som bygger på den enkla principen att vara en del av en större gemenskap ger individerna större styrka.

Vårt internationella nätverk samlar erfarna, oberoende företag med omfattande kontakter och kunskap, där varje företag har djup kännedom om sin lokala marknad. Den starka internationella nätverket ger oss kombinerade erfarenheter, relationer och transaktionserfarenheter från många sektorer och geografier, till nytta för varje kund.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.