Om oss

Nygren Nordén Advisory är M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Alla kontakter hanteras naturligtvis konfidentiellt.

Branscher

Nygren Nordén Advisory har erfarenhet av företag inom elektronik, handel, industri, IT, konsultverksamhet, konsumentprodukter, medicinteknik, miljöteknik, verkstad och utbildning för att nämna några. Vi har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Vårt team

Fredrik Nygren
Co-Founder & Partner av Nygren Nordén Advisory

Ulrik Nordén
Co-Founder & Partner av Nygren Nordén Advisory

Mer om oss »

M&A - Mergers and Acquisitions

Nygren Nordén Advisory  hjälper företag och dess ägare genom hela  transaktionskedjan – från analys, värdering och due diligence till rådgivning och problemlösning i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar och finansiering.

Våra tjänster:

  • Företagsförsäljningar
  • Företagsförvärv
  • Nyemissioner
  • Värderingar
  • Ägarskifte

Sälja företag

Nygren Nordén Advisory har gedigen erfarenhet och fokus på försäljningar av mindre och medelstora företag. Vi  verkar från kontor i Stockholm och har starka nationella och internationella nätverk och har genomfört ett stort antal transaktioner bland mindre och medelstora företag.

Nygren Nordén Advisory tar helhetsansvar för din företagsförsäljning:

  • Värdering
  • Förhandlingsstöd
  • Avtalsstrukturering
  • Due Diligence

Köpa företag

Nygren Nordén Advisory har lång erfarenhet från köp av företag. Vi ser till att bland annat göra en genomlysning av marknaden, klargör och genomgång av uppdragsgivarens krav och hjälper till i förvärvsförhandlingen med värdering och finansiell due diligence.

Transaktioner

 

Rådgivare till Stora fasad vid
försäljningen till Balco

Läs mer »

 

Rådgivare till Marklund Solutions vid
förvärvet av Hema Energi

Läs mer »

 

Rådgivare till FÖ Byggnads AB vid
försäljningen till ByggConstruct

Läs mer »

International

Infinita M&A Alliance - World-wide insight, world class expertise

Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt och är exklusiv partner i Sverige för Infinita M&A Alliance som täcker 11 länder i Europa och USA.

Vill du veta hur ditt företag står sig inför en potentiell försäljning?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag och marknad samt vilka möjligheter som finns inför en försäljning.