Försäljning av IT-företaget PS Support till K3 Nordic

Peter Kristoffersson, VD K3 Nordic, och Pierre Söderkvist, VD PS Support.

Nygren Nordén Advisory var finansiell rådgivare till IT-företaget PS Support vid försäljningen till K3 Nordic.

K3 Nordic AB förvärvar IT-företaget PS Support AB och växer i Mälardalen

För att ytterligare stärka och diversifiera vårt tjänsteutbud inom den digitala arbetsmiljön har K3 Nordic beslutat att förvärva Västeråsföretaget PS Support.

”Detta steg reflekterar vår vision att kontinuerligt förenkla och förbättra våra kunders IT-vardag”, kommenterar Peter Kristoffersson, VD på K3 Nordic.

Peter fortsätter med ”Genom detta förvärv kan vi nu erbjuda ännu mer mervärde, bland annat med en mycket starkare närvaro på plats hos våra kunder. Vi blir helt enkelt ännu bredare och starkare.”

Om K3 Nordic AB

Med över tre decenniers erfarenhet inom IT-branschen står K3 Nordic som en pålitlig partner i digitaliseringsresan. Samarbetet med kunderna kännetecknas av framåttänkande, fullt engagemang och förtroendefulla relationer. Oavsett om det handlar om att ta ett helhetsansvar för deras IT eller vara en del av K3 Nordics nätverk av IT-leverantörer, är K3 Nordic där för att stödja. Tack vare K3 Nordics kompetens i kombination med ett omfattande ekosystem av partners och konsulter, kan de ta sig an en mängd olika IT-relaterade utmaningar.

De lever enligt sin princip – En enklare vardag.

Om PS Support

PS Support AB agerar som kundernas digitala partner och fungerar som deras förlängda IT-avdelning.

PS Support förser företag i hela Sverige, oavsett storlek, med förstklassig IT-expertis till rimliga priser.

Företagets fokus är i Mälardalsområdet. PS Support tror på att erbjuda skräddarsydda digitala lösningar som uppfyller unika företagsbehov.

Oavsett om du är ett företag utan en dedikerad IT-avdelning eller ett större företag i behov av ytterligare support, är PS support där som en pålitlig partner.

Tillsammans strävar de efter ett gemensamt mål: att överträffa sina kunders förväntningar.

PS Supports tjänster spänner över strategisk IT-rådgivning, där kunden kan dra nytta av PS Supports expertis på ledningsnivå för att navigera i den ständiga föränderliga IT-landskapet, till praktiskt hantering av nätverk, klienter och övrig IT-hårdvara.

Med en historik av långvariga supportuppdrag för några av de största företagen i Mälardalen och Bergslagen, erbjuder PS Support även en flexibel helpdesk- och fjärrsupport, alltid anpassad utefter kundens specifika behov.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13                                                                                                                                                                  

Om Nygren Norden Advisory

Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.