Försäljning av Koteko till Prevas

Nygren Nordén Advisory var rådgivare till säljarna av Koteko vid försäljningen till Prevas. 

Prevas har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Koteko AB. Koteko är ett ingenjörsföretag med gott renommé inom avancerad industriell processautomation. Koteko äger dessutom 80 procent av Koteko Installation AB som är ett snabbväxande bolag inom industriell installation och service. Sammantaget kan Koteko leverera helhetslösningar från idé till driftsatt anläggning.

Verksamheten omfattar totalt 28 personer hemmahörande i Västerås med en omsättning 2021 på 68 Mkr. Koteko grundades 1994 och har en stark position inom branscher som står inför en stor och viktig omställning, som exempelvis energi och stålbranschen.

– Det ska bli fantastiskt roligt att välkomna dessa erkänt skickliga medarbetare, säger Magnus Welén, regionchef på Prevas i Mälardalen. Koteko kompletterar Prevas befintliga verksamhet inom avancerad automation. Tillsammans blir vi en nordisk ledare inom avancerad industriell automation med kapacitet att stödja kunder från idé till en driftsatt lösning för både diskret tillverkning och processindustrin.

Koteko Installation AB kan fortsätta utvecklas väl inom Prevas. Koteko AB som haft periodvisa lönsamhetsutmaningar kan i Prevas regi få en stabil bas för en god och hållbar lönsamhet.

Koteko erbjuder ingenjörstjänster och kompletta systemleveranser kombinerat med ett brett service- och installationserbjudande. Bolagets långa och gedigna erfarenhet inom energi- och processindustrin bygger på insikten kring vikten av att ha en fungerande anläggning och att hela tiden optimera processer för att minimera resursanvändning och öka lönsamheten.

– Att komma in som en nod i Prevas nätverk är inspirerande, säger Mattias Axner, VD på Koteko Installation AB. Det känns väldigt bra att vi kan fortsätta vår resa att utveckla verksamheten och samtidigt befinna oss i en miljö där det finns nya möjligheter. Det är i mötet mellan våra medarbetare, kunder och partners som våra styrkor blir särskilt tydliga. Professionell kompetens, god samarbetsförmåga, engagemang och motivation genomsyrar våra åtaganden.

Om Prevas
Prevas är ett utvecklingshus där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 850 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13                                                                                                                                                                  

Om Nygren Norden Advisory

Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.