Fredrik Nygren

Co-Founder & Partner av Nygren Nordén Advisory

Tidigare har Fredrik arbetat på bland annat PwC Corporate Finance M&A, Kaupthing Bank Luxembourg inom Capital Markets, Fischer Partners Fondkommission med fokus på börsnoteringar och nyemissioner. Fredrik har en Ek Mag examen i företagsekonomi och en Fil Kand examen i nationalekonomi från Stockholms Universitet.

Fredrik kan kontaktas på fredrik@nygrennorden.se eller telefon 0705-51 24 51

Ulrik Nordén

Co-Founder & Partner av Nygren Nordén Advisory

Tidigare har Ulrik arbetat på bland annat PwC Corporate Finance M&A, Deva Management Consulting och ICA som finansjurist. Ulrik har en juristexamen från Uppsala Universitet och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm samt Wharton Business School.

Ulrik kan kontaktas på ulrik@nygrennorden.se eller telefon 0708-10 81 13