Infinita Alliance

Amsterdam • Copenhagen • Frankfurt • Herning • London • Madrid • Milan
• Minneapolis • Munich • Paris • Stockholm • Szczecin • Zurich

World-wide insight, world class expertise

Infinita M & A Alliance bygger på den enkla principen att det att vara en del av en större gemenskap ger individerna större styrka.

Infinita grundades i september 2016 och täcker totalt 11 länder i Europa och USA.

Infinita M & A Alliance samlar erfarna, oberoende företag med omfattande kontakter och kunskap, där varje medlem har djup kännedom om sin lokala marknad. Den starka samarbetskulturen inom Infinita ger oss kombinerade erfarenheter, relationer och transaktionserfarenheter från många sektorer och geografier, till nytta för varje kund.