Internationellt

Nygren Norden Advisory har ett omfattande internationellt nätverk som bygger på den enkla principen att vara en del av en större gemenskap ger individerna större styrka.

Vårt internationella nätverk samlar erfarna, oberoende företag med omfattande kontakter och kunskap, där varje företag har djup kännedom om sin lokala marknad. Den starka internationella nätverket ger oss kombinerade erfarenheter, relationer och transaktionserfarenheter från många sektorer och geografier, till nytta för varje kund.