Förvärvet av Hema Energi och Miljö av Marklund Solutions

Max Rindborg och Patrik Marklund

Nygren Nordén Advisory var rådgivare till ägarna av Marklund Solutions vid förvärvet av Hema Energi och Miljö.
HEMA Energi och Miljö AB, med Max Rindborg som drivande kraft har genom åren utvecklat och levererat verktyg och beräkningsverktyg för Kraft- och kraftvärmeverk, framförallt i ABB’s informationstjänster PGIM och SPH.

Genom förvärvet får Marklund Solutions unika verktyg och kunskaper för att förbättra anläggningarnas processberäkningar och rapportering. Vi, på Marklund Solutions, är stolta och glada över att ta över och driva vidare det långa arbete som Max gjort samtidigt som vi ser fram mot att jobba vidare med Max som stöd både med befintliga kunder och med nya kunder.

Om Marklund Solutions
Marklund Solutions AB är ett konsultföretag som framförallt arbetar med teknik-, företags- och marknadsutveckling för företag med energiproduktion i form av förbränning.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51 

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13 

Om Nygren Norden Advisory
Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.