Försäljning av Sura Magnets till Spiltan

Nygren Nordén Advisory var rådgivare till ägarna av Sura Magnets vid försäljningen till Investment AB Spiltan.

Investment AB Spiltan har förvärvat 45 % av aktierna i Sura Magnets som är en ledande leverantör av permanentmagneter baserade i Söderköping. Bolaget omsätter ca 80 miljoner kronor och har levererat magneter till bland annat fordons- och medicinteknikindustrin i över 60 år.

– Jag hade tänkt sälja hela bolaget men när Spiltan erbjöd mig möjligheten att behålla en stor andel i bolaget tyckte jag det var mer attraktivt. Genom Spiltan får vi också en långsiktig ägare som köper för att behålla och har finansiella muskler, säger Bertil Torgilsman, tidigare huvudägare i Sura Magnets.

– Vi ser stor tillväxtpotential i Sura Magnets då fordon innehåller alltmer magneter för att göra dem mer funktionsdugliga. Bolaget är också specialiserat på plastbundna precisionsmagneter och har unik kompetens och kunnande när det gäller både personal och ledning, säger Per H. Börjesson, VD för Spiltan.

Även privatinvesteraren Thomas Wernhoff tar en ägarandel i Sura Magnets och går in som styrelseordförande i bolaget.

Med de nya ägarna kan vi nu expandera verksamheten och kanske även skapa fler arbetstillfällen i Söderköping,  säger VD Tommy Andersson som sedan tidigare också är delägare i bolaget.

Om Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 1 000 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 2 000 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden med ett substansvärde på cirka 7,5 miljarder kronor.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51 

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13 

Om Nygren Norden Advisory
Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.