Försäljning av Karlsons Ortogonal till Storskogens dotterbolag Teodoliten

Nygren Nordén Advisory var rådgivare till ägarna av Karlsons Ortogonal vid försäljningen till Storskogens dotterbolag Teodoliten.
Storskogen har den 1 juni, genom dotterbolaget Teodoliten Förvaltning AB, gått in som majoritetsägare i Karlsons Ortogonal AB (”Karlsons Ortogonal”). Karlsons Ortogonal ett mätteknikföretag med en starkt lokal ställning i Stockholmsområdet.

– Karlsons Ortogonal har de senaste åren uppvisat en stabil lönsamhet och haft en god resultatutveckling. Vi har en god projektbas och vi ser ljust på framtiden. Med hjälp av Storskogen som majoritetsägare och den kunskapen inom mätteknik som finns i Teodoliten hoppas vi kunna utveckla bolaget ytterligare. För mig och mina kollegor känns det väldigt roligt att gå in i ett samarbete med Storskogen och Teodoliten, säger Olle Karlson, VD på Karlsons Ortogonal.

– Karlsons Ortogonal med sina 19 års erfarenhet och kompetenta medarbetare kommer bli en fantastisk partner i Stockholmsområdet. Olle Karlson och Viktor Broander kommer fortsätta driva Karlsons Ortogonal och jag ser personligen mycket fram emot att arbeta tillsammans med dem. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer fortsätta på en spännande resa i region Stockholm och med gemensam dragkraft och erfarenhetsutbyte från varandra, kommer vi ta oss till nya nivåer, säger Joakim Hixén, VD på Teodoliten.

Om Storskogen
Storskogen är en svensk privatägd företagsgrupp som förvärvar och utvecklar små och mellanstora bolag, primärt i Sverige. Storskogen startades 2012 och har en diversifierad bolagsportfölj innehållandes 51 fristående företag med en samlad omsättning på ca 9 miljarder kronor.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51 

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13 

Om Nygren Norden Advisory
Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.