Försäljning av FÖ Bygg till Byggconstruct

Bygger för en hållbar framtid. ”Vi vill vara lokala där vi verkar och känner ansvar för att bidra till en hållbar utveckling där vi arbetar.” Uppsalaföretaget ByggConstruct AB går in som majoritetsägare i Salaföretaget
FÖ Byggnads. Fr. v Mattias Kvist, vd FÖ Byggnads; Stefan Andersson, vvd ByggConstruct; Per-Olov Östlund,
delägare FÖ Byggnads; Pär Karlsson, vd ByggConstruct. Foto: Göran Ekeberg

Nygren Nordén Advisory var rådgivare till ägarna av FÖ Bygg vid försäljningen till Byggconstruct.
Uppsalaföretaget ByggConstruct köper in sig i det Salabaserade byggföretaget FÖ Byggnads och blir ny majoritetsägare.

– Vi ser Västerås-Sala regionen som en intressant marknad för oss. Med FÖ Byggnads får vi en stabil och kompetent samarbetspartner som ger oss nya möjligheter till utveckling och samordningsvinster, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

– På många sätt är det här en perfekt lösning. Vi är två lokala byggföretag med liknande värderingar som tillsammans får större muskler. Vi kan nu vara med och tävla om de stora intressanta ROT-projekten i respektive region, inom bland annat vård, skola och bostäder, säger Pär Karlsson, vd för ByggConstruct.

– Genom att ByggConstruct går in som majoritetsägare får vi kompetens och resurser att fortsätta utveckla organisationen. Vi blir både bredare och starkare. Vi kan bemanna projekten bättre och jobba på ett mer effektivt sätt, menar Mattias Kvist, vd för FÖ Byggnads. Nu kan vi ge de allra största i regionen en match!

På varsitt håll har båda företagen haft samma filosofi och liknar varandra, framförallt på en avgörande punkt, den om att ha egna anställda medarbetare. Mattias Kvist förklarar:

– Vi tänker på samma sätt och är båda övertygade om att egen anställd personal har stora fördelar långsiktigt. Framförallt när det gäller kvalitetssäkring, säkra byggen och bra arbetsmiljö.

Något annat som enar de båda företagen, är engagemanget för den egna regionen.

– Vi lever och arbetar på våra respektive lokala marknader – i Uppland och i Västmanland. Vi vill vara lokala där vi verkar och känner ansvar för regionernas hållbara utveckling, säger Pär Karlsson. Det är en grundsten i våra värderingar och mycket viktigt för oss.

Om Byggconstruct
ByggConstruct AB är ett av Upplands större ägarledda byggföretag. Vi är specialiserade på byggnationer inom vård, skola och bostäder, samt byggservice. Idag är vi drygt 140 anställda och omsätter ca 700 miljoner kr.

KONTAKT

Fredrik Nygren
Partner
fredrik@nygrennorden.se
070-551 24 51

Ulrik Nordén
Partner
ulrik@nygrennorden.se
070-810 81 13                                                                                                                                                                  

Om Nygren Norden Advisory

Nygren Nordén Advisory är en M&A-rådgivare med fokus på långsiktigt värdeskapande vid företagsförsäljningar, avknoppningar, företagsförvärv och ägarskiften av företag. Vi driver och leder transaktionen från start till mål och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Nygren Nordén Advisory har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hur går det till när man säljer sitt företag? Det är en process som består av flera steg och det krävs att man är väl förberedd för att uppnå högsta möjliga resultat. Anledningarna till varför man vill sälja sitt företag är olika för alla, oavsett vad din anledning är ser vi till att processen blir smidig.

För att uppnå höga resultat väljer de allra flesta att anlita en företagsrådgivare för att få hjälp med planering och genomförande. Vi driver och leder transaktionen från ax till limpa och arbetar efter en strukturerad process på ett effektivt sätt. Med oss som rådgivare vid företagsförsäljning kommer du att vara ordentligt förberedd vid försäljningen och ha trygghet från början till slutet.