Branscher

Nygren Nordén Advisory har erfarenhet av företag inom elektronik, handel, industri, IT, konsultverksamhet, konsumentprodukter, medicinteknik, miljöteknik, verkstad och utbildning för att nämna några. Vi har mycket goda kontaktnät i Sverige och internationellt.