Karlssons koordinater

 

Rådgivare till Karlssons Koordinater vid
förvärvet av Ortogonal